Organele de conducere ale Î.S.”Portul Fluvial Ungheni” :
 
Fondatorul – Agenția Proprietății Publice
Consiliul de administrație:
Președinte – Patrașcu Natalia, șef adjunct, Direcția administrare corporativă, metodologii și reglementări, Agenția Proprietății Publice (natalia.patrascu@app.gov.md)
Membrii:
Ion Răuleț, consultant principal, Secției politici de atragere a investițiilor și dezvoltare industrială, Ministerul Economiei (ion.raulet@me.gov.md)
Ciumac Iulia, șef, Direcția asistență externă, Ministerul Finanțelor (iulia.ciumac@mf.gov.md)
 
Administrator interimar Roman Natraşevschi