ANUNȚ pentru ocuparea funcției de Administrator al…

Consiliul de administrație al Î.S. ”Portul Fluvial Ungheni", în corespundere cu prevederile Legii nr. 246 din 23 noiembrie 2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală, Statutul întreprinderii de stat și…