Organele de conducere ale Î.S.”Portul Fluvial Ungheni” :
 
Fondatorul – Agenția Proprietății Publice
Consiliul de administrație:
Președinte – Patrașcu Natalia, șef adjunct, Direcția administrare corporativă, metodologii și reglementări, Agenția Proprietății Publice (natalia.patrascu@app.gov.md)
Membrii:
Mirciu Elena, consultant principal, Direcția administrarea bunurilor imobile și relații funciare, Agenția Proprietății Publice, email: elena.mirciu@app.gov.md
Mihalachi Ion, consilier, Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, email: ion.mihalachi@mded.md
Bălănel Alexandru, consultant principal, Secția finanțele autorităților publice din cadrul Direcției politici bugetare sectoriale, Ministerul Finanțelor,
email: alexandru.balanel@mf.gov.md
Otgon Alexandru, sef Direcția management instituțional, Ministerul Infrastructurii si Dezvoltării Regionale, email:alexandru.otgon@midr.gov.md
 
Administrator interimar Postu Daniel